Obsah

V této záložce jsou, nebo budou zveřejněny povinné informace podle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

  • Schválený rozpočet obce Korozluky
  • Shválená rozpočtová opatření
  • Závěrečný účet obce Korozluky
  • Střednědobý výhled rozpočtu obce Korozluky