Obsah

 

                       Informace pro občany - Výstavba splaškové kanalizace a ČO

Zápis z veřejného projednání

Pozvánka informace tlak. kanalizace 13.2.2017 - od 19.00 hod.

                     - součástí pozvánky je dotazník - průzkum zájmu majitelů nemovitostí v

                       souvislosti s výstavbou přípojky.

                       Vyplněný dotazník doručte na OÚ, případně vhoďte do schránky OÚ.