Obsah

OZNÁMENÍ

V roce 2021 budou opět vybírány poplatky.

Číslo účtu obce pro platbu převodem: 6223491/0100

Přehled pro zjednodušení přehledu plateb na rok 2020

A. pronájem pozemku ( jednorázově dle smlouvy do 31.1.2021 )   

B. poplatek  za psa ( jednorázově na rok platba do 31.3.2021 )  - 1.pes 50,- Kč  2. a každý další 75,- Kč

C. popelnice ( jednorázově dle smlouvy na rok do 31.3.2021) - nádoba 120 l -  svoz 1x týdně = 1 750,- Kč

                                                                                                                                       -  svoz 1x 14 dní = 1 020,- Kč

                                                                                                             - nádoba 240 l -  svoz 1x týdně = 2 780,- Kč    

                                                                                                                                       -  svoz 1x 14 dní = 1 380,- Kč

                                                                                                             - společná ( zahrádkáři )             =    430,- Kč

D. kanalizace  - pronájem jímky na základě smlouvy 2 400,- Kč  do 30.6.2021

                         - stočné dle spotřeb - splatné do 15.12.2021

                          - Přehled plateb pro jednotlivá č.p.(faktura) bude doručena do schránek po obdržení spotřeb vody

                             od SČVK a jejich zpracování.