Obsah

 Směrnice Obce Korozluky č.1_2018 kterou se zavádí stočné na území obce Korozluky

 

KANALIZAČNÍ ŘÁD OBCE KOROZLUKY

 

Stanovení poplatků na rok 2019 – pronájem jímky a stočné (ZOK 19.11.2018 usnesení č. 6/02/18)

1. poplatek za pronájem tlakové jímky ve výši 2 400,- Kč na připojenou nemovitost a rok

2. stočné ve výši 28,- Kč za 1m3 spotřeby vody dodané do nemovitosti vodovodem dle údajů SČVaK

 za rok 2018.

 

 

- Smlouva o pronájmu tlakové jímky  vloženo 12.12.2018

    - Vzor smlouvy, která bude doručena majitelům nemovitostí zpracovaná na jednotlivé č.p..

priloha 1 smlouvy o pronájmu tlakové jímky - Pokyny pro užívání a provoz

 - Smlouva o odvádění odpadních vod    vloženo 12.12.2018

                - Vzor smlouvy, která bude doručena majitelům nemovitostí zpracovaná na jednotlivé č.p..

            příloha 1 smlouvy o odvádění odpadních vod - Obchodní podmínky