Obsah

ZVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACE PODLE zákona č. 250/2000 Sb.

O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákona č. 23/2017 Sb.,

o pravidlech rozpočtové odpovědnosti (účinnost od 21.2.2017).

  • Návrhu střednědobého výhledu rozpočtu
  • Schváleného střednědobého výhledu rozpočtu
  • Návrhu rozpočtu
  • Schváleného rozpočtu
  • Návrhu závěrečného účtu
  • Schváleného závěrečného účtu
  • Schválených pravidel rozpočtového provizoria
  • Schválených rozpočtových opatření

 

Tyto informace jsou zveřejněny na webových stránkách obce www.korozluky.cz

v plném rozsahu. V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici na obecním

úřadu Korozluky.

 

Starosta obce: Miroslav Nedrda

Rozpočet Korozluky

Schválený rozpočet 6 192 512 Kč
Upravený rozpočet 6 789 670 Kč
Skutečné čerpání 4 883 820 Kč
Čerpání 71,93 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
26 000 26 000 15 680 60,31
400 000 559 000 457 474 81,84
2 000 000 1 600 000 331 575 20,72
60 000 60 000 38 000 63,33
312 000 312 000 213 172 68,32
75 000 31 000 20 941 67,55
2 540 512 3 183 690 2 813 571 88,37
779 000 1 017 980 993 407 97,59
6 192 512 6 789 670 4 883 820 71,93
sestaveno ke dni 31. 12. 2020

Zveřejňované dokumenty

Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu

Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019 - 2023 Staženo: 169x | 09.01.2020

Rozpočty - Schválený rozpočet

Schválený rozpočet 2021 Staženo: 192x | 09.01.2020