Obsah

Dostupné formuláře v sídle úřadu obce
 

  • Žádost na stavební povolení  zde
  • Ohlášení stavby zde
  • Ohlášení odstranění zde
  • Oznámení užívání stavby zde
  • Oznámení stavby zde
  • Oznámení změny užívání stavby zde
  • Oznámení o záměru v území k vydání územního souhlasu zde
  • Žádost o vydání kolaudačního souhlasu zde
  • Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les zde
  • Žádost o zrušení údaje o trvalém pobytu zde