Obsah

Organizační struktura úřadu

Činnost úřadu  obce je zajišťována prostřednictvím agendy starosty obce -  kterému jsou podřízeni:
Jaroslava Sýkorová  - administrativní pracovnice
 

Zastupitelstvo

Obec má zastupitelstvo zvolené v řádných volbách v říjnu roku 2010:
seznam zastupitelů:
Dimitrij Sklenka            - starosta
Stanislav Vomasta      - místostarosta
Ing. Vlastimil Jíša         - předseda finančního výboru
Romana Vernarová     - předseda kontrolního výboru
Gabriela Hájková         - zastupitel
Petr Chýle                      - zastupitel
František Kalita            - zastupitel
 
 

Složení výborů a komisí

Finanční výbor: Ing.Vlastimil Jíša    - předseda
                            Antonín Kočí     - člen
                            Lenka Šmídová - členka
 
Kontrolní výbor: Romana Vernarová  - předseda
                                                                   - členka
                                                                   - členka