Obsah

Územní plán obce

V souladu s ustanovením zákona §165 odst. 3 č.183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, oznamujeme, že zastupitelstvo obce Korozluky na svém 24. zasedání dne 19. 10. 2020 schválilo Zprávu o uplatňování územního plánu Korozluky, včetně jeho změny č. 1 a č. 2, usnesením č.5/24/20.

Zpráva o uplatňování územního plánu Korozluky, včetně jeho změn č. 1 a č. 2 je zveřejněna na webových stránkách obce Korozluky http://www.korozluky.cz a na webových stránkách statutárního města Most http://www.mesto-most.cz    

Zpráva o uplatňování územního plánu Korozluky   vyvěšeno 21.10.2020

 

    Pořízení územního plánu obce Korozluky

             Územní plán (dále ÚP) bude obec pořizovat z vlastního podnětu tj. dle §44 odst. 1 písm. a) stavebního                     zákona.Na 9. zasedání ZOK dne 29.4.2019 bylo usnesením č. 8/08/19 schváleno pořízení územního plánu.

                  Nyní proběhne sběr požadavků obyvatel obcí Korozluky a Sedlec na změny v ÚP. Tyto požadavky budou                           po schválení na Zastupitelstvu obce předány k posouzení pořizovateli ÚP (oddělení rozvoje a územního plánu                   Magistrátu města Mostu) a budou součástí zadání nového ÚP.

      Formulář k podání žádosti o změny v ÚP lze vyzvednout v kanceláři OÚ,  případně viz níže.

    Občané mohou vyplněnou žádost  podat osobně, zaslat e-mailem, případně DS

do 27.6.2019 do 13.00 hod.

     Žádost o změnu ÚP  zde ke stažení

Územní plán obce Korozluky 2009
 

 

Změna ÚP č. 1
 

 


Změna ÚP č. 2