Obsah

 V současné době žije v obci Korozluky a osadě Sedlec 205 občanů přihlášených k trvalému pobytu bydlících v 62 domech. Dalších 16 domů slouží k rekreaci nebo drobnému podnikání. Šest rodinných domů je aktuálně ve výstavbě. Více...

 

 

 

 

 

 

 

Vyjádření starosty obce k požáru v katastru obce Korozluky

Vážení občané obce Korozluky a Sedlec,

v souvislosti s mimořádnou událostí požáru pole  a okraje lesa nad Korozlukami dne 27.7.2018 byl na sociální síti Facebook, profilu "Naše Korozluky" zveřejněn komentář k události požáru ve smyslu toho, že vedení obce neinformovalo občany obce o této události. Abych zamezil šíření nepravdivých informací, uvádím fakta

k průběhu zásahu záchraných složek včetně učiněných kroků ze strany vedení obce. Chci vás, občany obce ujistit, že od první chvíle, kdy jsme se o požáru dozvěděli, jsme neprodleně v součinnosti se záchrannými složkami činili všechny kroky k ochraně zdraví a majetku občanů obce.

Já jsem tuto mimořádnou událost řešil telefonicky (byl jsem v tento den na dovolené v místě 200 km vzdáleném od obce), místostarosta pan Zdeněk Nový řešil událost na místě v obci, byl v kontaktu  s krajským  dispečerem a velitelem zásahu .

Časový sled událostí:

13:03 první telefonická informace o požáru pole

13:08 druhý telefonát, oba od obyvatelů obce

13:10 volal jsem místostarostu a ten mi potvrdil, že hasiči vyjeli k požáru pole a že jde k místu požáru a informovat občany nemovitostí nacházející se v bezprostřední blízkosti požáru

13:13 informoval jsem o požáru policii ČR, místní oddělení Obrnice

13:18 telefonát starostovi Obrnic s informací o požáru (obec má uzavřenou smlouvu zabezpečení pož.ochrany)

13:40 HZS ÚK telefonoval dispečer a ověřoval zdroje požární vody

13:43 informoval jsem SČVaK o odběru vody z požárního hydrantu – technické zajištění dodávky vody

14:00 informace od místostarosty , že je požár pod kontrolou HZS a nehrozí další nebezpečí  a obyvatelé ohrožených nemovitostí byli informováni

14:52 volal místostarosta, že požár je zlikvidován

 

         Z těchto faktů je patrné, že HZS ÚK a další hasičské sbory provedly rychlý a kvalitní zásah a tím zamezily poškození majetku a zdraví. Dále, že místostarosta p. Nový  v tuto krizovou chvíli s obyvateli dotčených nemovitostí komunikoval a předával všem lidem z ohrožené oblasti potřebné informace ke stavu situace. Za to jim patří můj dík a obdiv.

       Na druhou stranu si neodpustím poznámku. Nijak nezlehčuji vážnost situace, ale mystifikace některých lidí ze sdělovacích prostředků o ohrožení zámku apod., která vycházela z domněnky a ne ze skutečnosti a která je prezentována  na sociálních sítích, na toto je třeba reagovat a uvést věci na pravou míru.

 

Miroslav Nedrda

starosta obce Korozluky

 


 


Kotlíková dotace


Vzdělávejte se pro růst! – pracovní příležitosti, projekt  CZ.1.04/2.1.00/03.00015 a „Nové pracovní příležitosti – VPP“, projekt CZ.3.1.48/0.0/0.0/15_121/0000059.   zde


Provozní řád hřiště
Použití hřiště A. Bibeňová 732 686 305

 

Adresa
Korozluky 20
434 01 Most

Spojení

Tel.: 476 110 021
Mobil: 602 543 783
E-mail: korozluky.obec@seznam.cz 
ISDS: rwdbr65
IČ: 00265993
Bankovní spojení: č.ú. 6223491/0100
Profil zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/obec-korozluky
               
Pondělí: 7:00 - 11:30   12:00 - 16:30
Úterý: 7:00 - 11:30   12:00 - 13:00
Středa: 7:00 - 11:30   12:00 - 16:30
Čtvrtek: 7:00 - 11:30   12:00 - 13:00
Pátek:                       zavřeno

 

Aktuality

07.08.2018 - 31.08.2018

záměr prodeje části ppč 387_4 KÚ kOROZLUKY

Detail Úřední deska

18.07.2018

rozpočtové opatření V_2018

Detail Úřední deska

25.06.2018 - 30.06.2019

Závěrečný účet obce Korozluky za rok 2017

Detail Úřední deska

02.04.2018 - 31.12.2018

rozpočtové opatření II_2018

Detail Úřední deska