Obsah

ODVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU    v sobotu  18. 04. 2020

 SOBOTA  9:00 – 9.15 hod. –  Korozluky parkoviště u OÚ

 SOBOTA  9:20 – 9:35 hod. – Sedlec před čp. 32 (Autodoprava Kočí)

ULOŽENÍ  VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU - KONTEJNERY

Od 09.04. – 14.04. - Korozluky a Sedlec

Na tento odpad budou na stanovištích uloženy kontejnery od pátku 09.04.2020

Odvážet se budou kontejnery v pondělí ráno 14.04.2020

Mezi nebezpečný odpad patří:

Mezi velkoobjemový odpad patří:

  • Zařízení domácností
  • nábytek

 

 Do těchto odpadů nepatří:

  • Vyřazené elektrospotřebiče ( lze ukládat v průběhu roku do sběrného místa u OÚ )
  • Jedlé oleje a tuky ( lze ukládat v průběhu roku do sběrného místa u OÚ )   
  •  Zbytky stavebního materiálu a suť !!!! (nutno samostatně zajistit likvidaci a uložení např.na CELIO )
  •  OJETÉ PNEUMATIKY  (Obec není povinná odebírat pneumatiky k likvidaci.Tento odpad je řešen cestou autoservisů a pneuservisů, kteří tento odpad předávají v souladu s vyhláškou MŽP č. 248/2015 Sb. k dalšímu využití. Cenu za likvidaci platíte při nákupu a z této částky se platí likvidace.  V Mostě např. Nord expres,Best Drive,OVSP.

                    

 


KRIZOVÉ ŘÍZENÍ OBCE  krizová karta obce Korozluky včetně uvedených kontaktů na členy krizového štábu


Kotlíková dotace


Vzdělávejte se pro růst! – pracovní příležitosti, projekt  CZ.1.04/2.1.00/03.00015 a „Nové pracovní příležitosti – VPP“, projekt CZ.3.1.48/0.0/0.0/15_121/0000059.   zde


Provozní řád hřiště
Použití hřiště A. Bibeňová 732 686 305

AKTUÁLNĚ

Zákony sociální a zdravotní pojištění,vzdělávání,EET

sb048-20 vloženo 27.3.2020

 

Usnesení vlády ČR  o přijetí krizového opatření Částka 47

Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření Částka 47   vloženo 27.3.2020

 

Mimořádné opatření - volný pohyb osob na území ČR

Mimořádné opatření - volný pohyb osob na území ČR   vloženo 26.3.2020

 

informace k přestupkům v době nozového stavu

informace přestupky za porušení opatření NS    vloženo 25.3.2020

Z jednání Krizového štábu obce s rozšířenou působností zveřejněnou na webových stránkách města Mostu

ze dne 11.03.2020

https://listy.mesto-most.cz/na-magistrate-dnes-zasedal-krizovy-stab-ke-koronaviru/d-14272

VLÁDA ČR VYHLÁSILA NOUZOVÝ STAV  S PLATNOSTÍ OD 13.13.2020

USNESENÍ VLÁDY NOUZOVÝ STAV

USNESENÍ VLÁDY O PŘIJETÍ KRIZOVÝCH OPATŘENÍ

 

OPATŘENÍ VLÁDY ZE DNE 15.3.2020

Opatřeni vlády ÚČINNOST 16.3.2020

sb0034-2020   vloženo 16.3.2020

sb0035-2020   vloženo 16.3.2020

sb037-20-AK   vloženo 17.3.2020

 

OPATŘENÍ VLÁDY ZE DNE 18.3.2020

sb041-2020   vloženo 19.3.2020

Mimořádné-opatření-doba-pro-seniory  vloženo 20.3.2020

 

ROZHODNUTÍ HEJTMANA ÚSTECKÉHO KRAJE ZE DNE 18.3.2020

RH- 02-2020-poskytnuti věcných prostředků v Lososicich   vloženo 19.3.2020

RH-01-2020-určení školek pro děti zaměstnanců-zdravotniků...   vloženo 19.3.2020

RH03-2020 regulace v dopravě   vloženo 19.3.2020

 

OPATŘENÍ VLÁDY ZE DNE 23.3.2020

sb045-20-AK   vloženo 24.3.2020

 

 

ÚPRAVA ÚŘEDNÍCH HODIN OBECNÍHO ÚŘADU:    vloženo  17.03.2020

  pondělí a středa  09.00-12.00 hod.   

 Žádáme občany, aby UPŘEDNOSTNILI KOMUNIKACI TELEFONEM, PŘÍPADNĚ E-MAILEM

 a omezili osobní kontakt jen v případě nezbytně nutném.   vloženo 16.3.2020

 

V SOUVISLOSTI S NAŘÍZENÍMI VLÁDY JE DO ODVOLÁNÍ UZAVŘEN

PROVOZ RESTAURACE A KNIHOVNY  vloženo 16.3.2020

SMS InfoKanál byl zprovozněn za účelem informování občanů o aktuálním dění v obci pomocí SMS zpráv.

INFORMACE A ZPŮSOBY PŘIHLÁŠENÍ

 

otevřít ikonou níže

SMS přihlášení k odběru

OZNÁMENÍ

V roce 2020 budou opět vybírány poplatky.

Číslo účtu obce pro platbu převodem: 6223491/0100

Přehled pro zjednodušení přehledu plateb na rok 2020

A. pronájem pozemku ( jednorázově dle smlouvy do 31.3.2020 )   

B. poplatek  za psa ( jednorázově na rok platba do 31.3.2020 )  - 1.pes 50,- Kč  2. a každý další 75,- Kč

C. popelnice ( jednorázově dle smlouvy na rok do 31.3.2020) - nádoba 120 l -  svoz 1x týdně = 1 750,- Kč

                                                                                                                                       -  svoz 1x 14 dní = 1 020,- Kč

                                                                                                             - nádoba 240 l -  svoz 1x týdně = 2 780,- Kč    

                                                                                                                                       -  svoz 1x 14 dní = 1 380,- Kč

                                                                                                             - společná ( zahrádkáři )             =    430,- Kč

D. kanalizace  - pronájem jímky na základě smlouvy 2 400,- Kč  do 30.6.2020

                         - stočné dle spotřeb do 15.12.2020

Přehled plateb pro jednotlivá č.p. bude doručen do schránek po obdržení spotřeb vody od SČVK a jejich zpracování.


 

 

OZNÁMENÍ -   z důvodu přechodu na zabezpečený e-mail byly zřízeny nové e-mailové adresy:

podatelna@korozluky.cz   - podatelna - účetní

obec@korozluky.cz   -  obec

starosta@korozluky.cz  - starosta

korozluky.obec@seznam.cz  - zůstává zatím činný

 

 

V současné době žije v obci Korozluky a osadě Sedlec 214 občanů přihlášených k trvalému pobytu bydlících v 69 domech. Dalších 14 domů slouží k rekreaci nebo drobnému podnikání. Dvanáct rodinných domů je aktuálně ve výstavbě. Více...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresa
Korozluky 20
434 01 Most

Spojení

Tel.: 476 110 021
Mobil: 602 543 783
E-mail: obec@korozluky.cz
ISDS: rwdbr65
IČ: 00265993
Bankovní spojení: č.ú. 6223491/0100
Profil zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/obec-korozluky
               
Pondělí: 7:00 - 11:30   12:00 - 16:30
Úterý: 7:00 - 11:30   12:00 - 13:00
Středa: 7:00 - 11:30   12:00 - 16:30
Čtvrtek: 7:00 - 11:30   12:00 - 13:00
Pátek:                       zavřeno

 

Aktuality

26.03.2020 - 11.04.2020

Mimořádné_opatření_-_volný_pohyb_osob_na_území_ČR

Detail Úřední deska

20.03.2020 - 05.04.2020

OPATŘENÍ VLÁDY ZE DNE 16.3.2020 sb 0035-2020

Detail Úřední deska

20.03.2020 - 05.04.2020

Mimořádné-opatření-doba-pro-seniory

Detail Úřední deska

19.03.2020 - 04.04.2020

OPATŘENÍ VLÁDY ZE DNE 18.3.2020 sb 041-2020

Detail Úřední deska

19.03.2020 - 04.04.2020

OOP ÚPRAVA PROVOZU I_15

Detail Úřední deska

17.03.2020 - 02.04.2020

OPATŘENÍ VLÁDY ZE DNE 16.3.2020 sb 037-20-AK

Detail Úřední deska

16.03.2020 - 01.04.2020

OOP ochrana vnitřních hranic ČR

Detail Úřední deska

16.03.2020 - 01.04.2020

Opatřeni vlády ÚČINNOST 16.3.2020

Detail Úřední deska

16.03.2020 - 01.04.2020

OPATŘENÍ VLÁDY ZE DNE 15.3.2020 sb 0034-2020

Detail Úřední deska

13.03.2020 - 29.03.2020

USNESENÍ VLÁDY NOUZOVÝ STAV

Detail Úřední deska

13.03.2020 - 29.03.2020

USNESENÍ VLÁDY O PŘIJETÍ KRIZOVÝCH OPATŘENÍ

Detail Úřední deska

05.03.2020

rozpočtové opatření II_2020

Detail Úřední deska

19.02.2020

rozpočtové opatření I_2020

Detail Úřední deska